Tradisi Lisan

Asal Mula Kempunan

-

"Asal mula kempunan/kepunan seperti halnya Pamali, Tabu, Pantangan dan semacamnya di Pulau Bangka Belitung dengan media penyajian bercerita langsung."

Begambus

-

Begambus termasuk dalam jenis pantun dengan media penyajian bernyanyi

Bekisa

-

Bekisa termasuk ke dalam jenis bercerita dengan media penyajian bercerita langsung

Bepantun

-

Bepantun termasuk dalam jenis pantun dengan media penyajian dilisankan

Besaer

-

Besaer termasuk dalam jenis rapalan dengan media penyajian merapal

Ngelasak

-

Ngelasak termasuk dalam jenis bercerita dengan media penyajian bercerita langsung

Petue Dukun Kampong

-

Petue dukun kampong termasuk dalam jenis petuah adat dengan media penyajian dilisankan

Antu Junjong Lesong

-

Antu junjung lesong termasuk dalam jenis cerita rakyat dengan media penyajian bercerita langsung

Antu Berasok

-

Antu berasok termasuk dalam jenis cerita rakyat dengan media penyajian bercerita langsung